Szkolenia

OFERTA SZKOLEŃ
Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja 


Adresaci
Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja ma uprawnienia do organizacji szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli, specjalistów, rodziców i wszystkich osób, którym bliski jest temat mutyzmu wybiórczego – lęku przed mówieniem. 

Rodzaje szkoleń

  • webinary – wygodna forma szkoleń online,
  • szkolenia stacjonarne (ograniczony obszar Polski),
  • szkolenia dla kadry przedszkoli i szkół.

 Tematyka szkoleń

  • teoretyczne i praktyczne podejście do zagadnienia mutyzmu wybiórczego: definicja, charakter i przyczyn mutyzmu wybiórczego wśród dzieci i młodzieży;
  • zastosowanie w terapii odpowiednich metod i technik, m.in. sliding in formalny i nieformalny, metoda 5 sekund, technika trójkąta;
  • tworzenia dokumentacji WWRD oraz IPET dla dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym z uwagi na mutyzm wybiórczy – praktyczne wskazówki;

Szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków współpracujących z Fundacją. Niektóre z webinarów są prowadzone przez rodziców, którzy opowiadają o swoich działaniach związanych z pokonywaniem lęku przed mówieniem przez ich dzieci.

Zapisy
Formularze do pobrania na stronie www.mutyzm-wybiorczy.org.pl/szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie mogą być indywidualne lub grupowe. Obowiązują zniżki dla rad pedagogicznych, jeśli w szkoleniu bierze udział więcej niż 10 osób z placówki.

Certyfikaty
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzymuje certyfikat, który jest przesyłany na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym info@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub telefonicznie pod numerem 699 848 986.

Z poważaniem
Beata Socha
prezes Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja

📌 26.04.2021 r. – Webinar:  Kształcenie specjalne dla dziecka z mutyzmem wybiórczym, jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i stworzyć właściwą dokumentację„ prowadzony przez Annę Gawryluk.
Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/webinar – 26.04.2021 r.

 

📌 07.04.2021 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską

Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/webinar – 12.05.2021 r.

📌 07.04.2021 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską

📌 19.03.2021 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy oczami mamy” prowadzony przez Ewę Romańską

📌 17.03.2021 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.

📌 24.02.2021 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.

📌 20.01.2021 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.

📌 02.12.2020 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.

📌 04.11.2020 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską. 

📌 06.10.2020 r. – Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.

📌 25.09.2020 r. – Spotkanie on-line „Podwójna diagnoza, gdy mutyzm wybiórczy to nie wszystko”
Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/spotkanie on-line – 25.09.2020 r.

📌 09.09.2020 r. – Tworzenie dokumentacji dla dziecka posiadającego WWR – rola rodzica, nauczyciela i specjalisty
Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/szkolenie-09.09.2020 r.

📌 10.09.2020 r. Tworzenie dokumentacji dla dziecka posiadającego KS – rola rodzica, nauczyciela i specjalisty.
Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/szkolenie-10.09.2020 r.

📌 26.08.2020 r.- Webinar przeprowadzony przez Adę Rogowską „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce”.
Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/webinar-26.08.2020 r.

📌 24.07.2020 r. – Webinar on-line „Nasz droga do ex MW”
Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/webinar – 24.07.2020 r.

📌 26-27.04.2019 r. Szkolenie z Maggie Johnson w Warszawie.
Szczegóły tutaj 👉 https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/szkolenie z Maggie Johnson – 2019 r.