Pakiet dla Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznych

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja przygotowała pierwsze wydanie pakietu pt. „Diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego – pakiet informacyjny dla poradni psychologiczno-pedagogicznych”.

Zespół Fundacji opracował projekt informacyjny dla PPP. Materiały były konsultowane z dyrektorem takiej placówki, z pedagogami i psychologiem. Osoby te wsparły ten projekt swoimi autorskimi opracowaniami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, a dla odbiorców stanowią źródło materiałów gotowych do badania i diagnozy dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Dlatego jeżeli istnieje poradnia psychologiczno – peadgogiczna, w której jest brak wiedzy, świadomości czy po prostu chęci do pogłębiania najnowszej wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego, to właśnie ten pakiet jest dla tej poradni.

W tym momencie otrzymaliśmy już 130 zgłoszeń poradni w całej Polsce. Pakiety są wysyłane na bieżąco. Poniżej możesz sprawdzić czy Twoja poradnia psychologiczno-pedagogiczna otrzymały już pakiet od Fundacji:

Lista PPP, które otrzymały pakiet od Fundacji.

Aby zgłosić PPP do otrzymania pakietu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a Fundacja zajmie się resztą.

Formularz wypełnij 👉 tutaj.