Pakiet dla Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznych

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja przygotowała pierwsze wydanie pakietu pt. „Diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego – pakiet informacyjny dla poradni psychologiczno-pedagogicznych”.

Zespół Fundacji opracował projekt informacyjny dla PPP. Materiały były konsultowane z dyrektorem takiej placówki, z pedagogami i psychologiem. Osoby te wsparły ten projekt swoimi autorskimi opracowaniami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, a dla odbiorców stanowią źródło materiałów gotowych do badania i diagnozy dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Dlatego jeżeli istnieje poradnia psychologiczno – peadgogiczna, w której jest brak wiedzy, świadomości czy po prostu chęci do pogłębiania najnowszej wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego, to właśnie ten pakiet jest dla tej poradni.

🔔 W tym momencie otrzymaliśmy już ponad 220 zgłoszeń poradni w całej Polsce. Dziękujemy za zaufanie, jakim została obdarzona Fundacja. Nasze fundacyjne marzenie, aby w każdym miejscu w Polsce dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym, otrzymały odpowiednią pomoc i wsparcie w skutecznym pokonywaniu lęku przed mówieniem, powoli zaczyna się spełniać. 

Poniżej możesz sprawdzić czy Twoja poradnia psychologiczno-pedagogiczna otrzymały już pakiet od Fundacji:

Pakiet dla PPP - mutyzm wybiórczy

 👉  Lista PPP, które otrzymały pakiet od Fundacji.

🔔 Doskonale wiemy, że do realizacji marzeń i planów, potrzebne są fundusze. Informujemy, że wyczerpał się już limit na bezpłatne wysyłanie pakietu pt. „Diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego – pakiet informacyjny dla poradni psychologiczno-pedagogicznych”. Aktualnie koszt pakietu to 40 zł.
📌 Od dzisiaj, tj. 11 lutego 2021 r. będziemy realizowali wysyłkę, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za pakiet na konto Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja.
👣 Krok po kroku: 👣
Każdy może zgłosić wybraną przez siebie poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 

Wypełnij formularz 👉 tutaj.

Wpłać 40 zł na konto Fundacji z dopiskiem – “pakiet dla poradni, imię i nazwisko osoby zgłaszającej poradnię”:
💰 Nr rachunku bankowego: 87 1240 1444 1111 0010 8384 3250
💰 Przelewy zagraniczne: PL 87 1240 1444 1111 0010 8384 3250 (Swift/BIC banku to: PKOPPLPW)
Pakiet w przeciągu 7 dni od daty wpłaty na konto (potwierdzenie prosimy wysłać na adres: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl), zostanie wysłany do wskazanej w formularzu poradni psychologiczno-pedagogicznej.