Grupa wsparcia na Facebook

Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja prowadzi grupę wsparcia na Facebooku, na której każdy członek:

  • może podzielić się historią swoją lub dziecka związaną z zaburzeniami lękowymi
  • otrzyma wiele wskazówek, jak radzić sobie z wyzwaniami
  • usystematyzuje wiedzę i kolejność działań ku diagnozie mutyzmu wybiórczego
  • może zadawać pytania dotyczące pracy nad mutyzmem wybiórczym
  • spotka rodziców, nauczycieli, specjalistów, którzy mają w swoim otoczeniu dzieci, nastolatki i osoby dorosłe z mutyzmem wybiórczym
  • dowie się, jak pracować metodą małych kroków w domu, przedszkolu, szkole i środowisku
  • może korzystać z gotowych materiałów, poradników i opracowań dotyczących mutyzmu wybiórczego
  • ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia, które wg potrzeb odbywają się w całej Polsce.
Dołącz do naszej grupy!