Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja została powołana do życia 27 czerwca 2018 r. z inicjatywy rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz psychologa. Celem naszej fundacji jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym dotkniętym mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi.

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja poprzez swoje działania i doświadczenie daje wsparcie dzieciom, rodzicom, nauczycielom i specjalistom. Nie tylko nasi Podopieczni otrzymują pomoc, ale każdy kto potrzebuje wiedzy w podejmowaniu dalszych działań związanych z mutyzmem wybiórczym.

Wsparcie oferowane przez Fundację to:

  • poradniki dla rodziców, nauczycieli i specjalistów,
  • projekty mające na celu szerzenie świadomości o mutyzmie wybiórczym,
  • prowadzenie grupy na Facebooku oraz innych komunikatorach,
  • organizowanie szkoleń, webinarów i indywidualnych rozmów,
  • rozpowszechnianiu ulotek, wizytówek, toreb i koszulek z logo Fundacji,
  • grupy wsparcia organizowane w różnych miastach Polski.