Podejrzenie mutyzmu wybiórczego, czyli jak przygotować się do wizyty u psychiatry?

Kiedy zauważysz niepokojące zachowanie dziecka, szukasz informacji, pomocy i wsparcia. W obecnym świecie naturalnie szukamy informacji w internecie, co często może naprowadzić na właściwy trop i skrócić błądzenie w poszukiwaniu punktu zaczepienia. Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, w związku z tym diagnozuje go lekarz psychiatra, i to do niego należy się udać w pierwszej kolejności. Być może brzmi to poważnie i trudno niektórym zmienić stereotypowe myślenie, ale lekarz ten po prostu dba o zdrowie, tyle że psychiczne. To bardzo ważna sfera życia, o czym nie należy zapominać. W związku z tym, że często rodzice pytają o to, jak przygotować się na taką wizytę, postanowiliśmy przedstawić najważniejsze punkty.

  1.  Wybór psychiatry dziecięcego jest bardzo ważny. Dlatego należy poszukać opinii na temat lekarza, czy posiada wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego. Pomocna może być 👉 lista przyjaznych psychiatrów przygotowana przez naszą Fundację. Do psychiatry nie jest potrzebne skierowanie i nie obowiązuje rejonizacja.
  2. Na wizytę zabierz opinię nauczyciela o dziecku z przedszkola/szkoły, do której uczęszcza. Przygotuj mapę mowy (dokładnie zobrazuje, gdzie i z kim rozmawia Twoje dziecko). Tabelkę znajdziesz 👉 tutaj.
  3. Wypisz na kartce to, co Cię niepokoi, własne obserwacje, wszystko, co według Ciebie może być ważne, bo Ty znasz najlepiej swoje dziecko.
  4. Przygotuj nagrania, jak dziecko funkcjonuje w domu, w bezpiecznym środowisku.
  5. Podaj przykłady, jak dziecko zachowuje się w domu, na urodzinach, u babci, w sklepie. Im więcej podasz przykładów, tym lekarz psychiatra będzie miał więcej szczegółów przydatnych do diagnozy mutyzmu wybiórczego.
  6. Wizytę u lekarza psychiatry zaplanuj tak, aby towarzyszyła Wam jeszcze jedna osoba dorosła (tata, ciocia, babcia), która będzie mogła zostać z dzieckiem na korytarzu. Pamiętaj! Nigdy nie mów o dziecku przy dziecku! (jeśli chodzi o MW, lęk).
  7. Poinformuj dziecko, że idziecie do kogoś kto zna dzieci, które czasem nie mogą mówić i daje wskazówki jak pokonać pana stracha/lęk przed mówieniem. Możesz też po prostu powiedzieć, że idziecie do Pani/Pana, który chętnie je pozna i wspólnie sobie porozmawiacie, jeśli dziecko będzie na to gotowe.
Jeżeli lekarz potwierdzi diagnozę i wystawi zaświadczenie, ważnym zapisem, który powinien się na nim znaleźć jest:
  • w przypadku dzieci w wieku przedszkolnymmutyzm wybiórczy, niepełnosprawność w zakresie emocjonalnym i społecznym (zapis dotyczący  niepełnosprawności jest istotny w przypadku ubiegania się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka tzw. WWRDz)

lub

  • w przypadku dzieci w wieku szkolnym (uwaga! o taki zapis można się ubiegać już w trakcie diagnozy, tuż przed pójściem dziecka do klasy pierwszej) – mutyzm wybiórczy, zagrożenie niedostosowaniem społecznym (zapis o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym jest istotny w przypadku starania się rodzica o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tzw. KS)
 
Zapamiętaj! Mutyzm wybiorczy, to zaburzenie lękowe i dzięki pracy małymi krokami można go skutecznie pokonać. Lekarz psychiatra nie jest naszym wrogiem, to pierwszy krok na drodze do zwycięstwa nad lękiem przed mówieniem.
 
Zespół Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja