Szkolenia

OFERTA SZKOLEŃ
Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja 


Adresaci
Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja ma uprawnienia do organizacji szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli, specjalistów, rodziców i wszystkich osób, którym bliski jest temat mutyzmu wybiórczego – lęku przed mówieniem. 

Rodzaje szkoleń

  • webinary – wygodna forma szkoleń online,
  • szkolenia dla kadry przedszkoli i szkół.

 Tematyka szkoleń

  • teoretyczne i praktyczne podejście do zagadnienia mutyzmu wybiórczego: definicja, charakter i przyczyn mutyzmu wybiórczego wśród dzieci i młodzieży;
  • zastosowanie w terapii odpowiednich metod i technik, m.in. sliding in formalny i nieformalny, metoda 5 sekund, technika trójkąta;
  • tworzenia dokumentacji WWRD oraz IPET dla dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym z uwagi na mutyzm wybiórczy – praktyczne wskazówki;

Szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków współpracujących z Fundacją. Niektóre z webinarów są prowadzone przez rodziców, którzy opowiadają o swoich działaniach związanych z pokonywaniem lęku przed mówieniem przez ich dzieci.

Zapisy
Zgłoszenia na szkolenie mogą być indywidualne lub grupowe. 

Zaświadczenia
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzymuje zaświadczenie, które jest przesyłane na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym info@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub telefonicznie pod numerem 699 848 986.

Z poważaniem
Iwona Pouch 
prezes Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja