Szkolenie on-line: Tworzenie dokumentacji dla dziecka posiadającego WWR- rola rodzica, nauczyciela i specjalisty.

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zaprasza na spotkanie, które poprowadzi Anna Gawryluk – ​doradca metodyczny MODM w Białymstoku, ekspert MEN ds. pilotażu w województwie podlaskim w zakresie podniesienia efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w województwie podlaskim.

👉 Webinar skierowany zarówno do rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, w którym ekspert wyjaśni jak:
– ustalić na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunki i harmonogram działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
– opracować indywidualny program wczesnego wspomagania dla dziecka posiadającego opinię o WWR z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia.
A PRZEDE WSZYSTKIM (!!!!)
Jak ważna, a wręcz NIEZBĘDNA jest ROLA RODZICA w tworzeniu całej wyżej wymienionej dokumentacji
jakie są jego kompetencje – np. możliwość udziału w posiedzeniu Zespołów Orzekających w PPP oraz w zebraniach Zespołu pracującego z dzieckiem w placówce.

👉 Data : 09.09.2020 r. godz 20.00 ( czas trwania webinaru to 120 minut)

👉 Cena : 49 zł

Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal ( posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych.
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com