Szkolenie on-line: Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce

🔥 Zapraszamy wszystkich na webinar „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” 🔥
26 sierpnia 2020 r. godz. 18.15 – 20.15
Zapisz się 👉👇
Prowadząca przekaże niezbędną wiedzę, która pozwoli zrozumieć istotę mutyzmu wybiórczego oraz umożliwi podjęcie skutecznej pracy nad pokonaniem lęku przed mówieniem.
Podczas webinaru dowiecie się Państwo: jakie czynniki predysponują, wywołują i podtrzymują to zaburzenie dlaczego najlepszą formą terapii jest praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.) miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje. Przyjrzyjmy się rodzajom obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływowi na terapię dziecka, a także etapom swobodnego mówienia oraz podstawowym technikom służącym pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego. Omówiona zostanie również istota współpracy między lekarzem psychiatrą-poradnią-przedszkolem/szkołą, a rodzicami dziecka – od diagnozy poprzez wdrożenie odpowiedniego planu działania.