Webinar: „Tworzenie dokumentacji dla dziecka posiadającego WWR – rola rodzica, nauczyciela i specjalisty” – 05.09.2022 r.

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zaprasza na spotkanie, które poprowadzi Anna Gawryluk – doradca metodyczny MODM w Białymstoku, ekspert MEN ds. pilotażu w województwie podlaskim w zakresie podniesienia efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w województwie podlaskim.

Webinar skierowany zarówno do rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, w którym ekspert wyjaśni jak:
– ustalić na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunki i harmonogram działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
– opracować indywidualny program wczesnego wspomagania dla dziecka posiadającego opinię o WWR z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia.
A PRZEDE WSZYSTKIM (!!!!)
Jak ważna, a wręcz NIEZBĘDNA jest ROLA RODZICA w tworzeniu całej wyżej wymienionej dokumentacji,
– jakie są jego kompetencje – np. możliwość udziału w posiedzeniu Zespołów Orzekających w PPP oraz w zebraniach Zespołu pracującego z dzieckiem w placówce.

Data: 05.09.2022 r. godz. 18.30 ( czas trwania webinaru to 120 minut)
Cena: 69 zł
Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane).
Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. (Może trafić do SPAM lub innych folderów poczty).
Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webinarze pod nr tel. 699 848 986 (SMS).
Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni roboczych na podany adres e-mail.

Webinar nie będzie nagrywany – zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.
W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:
-szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Edyty Gonczar.

Link do webinaru:
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/tworzen…/register