Webinar: “Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” – 23.10.2023 r.

Super oferta webinarów w Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja !!!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ogłaszamy promocję na webinar
“Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.

Ada Rogowska – pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS
i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej według Swietłany Masgutowej.
Na co dzień pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni również funkcję koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. W roku 2019 i 2022 brała udział w szkoleniach prowadzonych przez Maggie Johnson. Autorka wielu artykułów o mutyzmie wybiórczym.

❌ Warunki promocji
Jeżeli jednocześnie zgłaszane są dwie osoby, np.:
z tej samej placówki
rodzic i nauczyciel
rodzic i specjalista
dwóch członków rodziny
wówczas zamiast 198 zł cena wynosi 150 zł!
* opłaty należy dokonać przelewem tradycyjnym na konto Fundacji
87 1240 1444 1111 0010 8384 3250
w tytule należy wpisać “Webinar promocyjny + data + imię i nazwisko wpłacającego”
* potwierdzenie przelewu oraz dane osób biorące udział w promocji (imiona , nazwiska , adresy e-mail) proszę wysłać mailem na adres : szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl
wszelkie pytania, wątpliwości prosimy kierować pod adres szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub telefonicznie pod nr 699 848 986

👉 Podczas webinaru dowiecie się Państwo, jakie czynniki predysponują, wywołują i podtrzymują to zaburzenie oraz dlaczego najlepszą formą terapii jest praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.) miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje.
Przyjrzyjmy się rodzajom obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływowi na terapię dziecka, a także etapom swobodnego mówienia oraz podstawowym technikom służącym pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego. Omówiona zostanie również istota współpracy między lekarzem psychiatrą-poradnią-przedszkolem/szkołą a rodzicami dziecka – od diagnozy poprzez wdrożenie odpowiedniego planu działania.

👉 Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem( Może trafić do SPAM lub innych folderów poczty).

👉 Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webinarze pod nr tel. 699 848 986 (SMS).

👉 Data: 23.10.2023 r. godz. 18.00-20.30 (prosimy o zalogowanie się
15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu).

👉 Cena: 99 zł.
👉 RODZICU! Poinformuj placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko, o możliwości uczestniczenia kadry pedagogicznej w webinarze. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, jeśli przedszkole/szkoła skontaktuje się z nami wysyłając informację na adres: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

👉 Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni roboczych na podany adres e-mail.

👉 Webinar nie będzie nagrywany – zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

👉 W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl

👉 W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:
-szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Edyty Gonczar.

Link do rejestracji:
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/-mutyzm…/register