WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA dla dziecka z mutyzmem wybiórczym

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dalej WWRDz) dotyczy dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w 1 klasie szkoły podstawowej. Dzieci z diagnozą mutyzmu wybiórczego od 1 klasy szkoły podstawowej mogą otrzymać kształcenie specjalne ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. WWRDz jest realizowane od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka. Zagadnienie to wymaga kilku wyjaśnień. Bardzo … Czytaj dalej WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA dla dziecka z mutyzmem wybiórczym