Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy

https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/wp-content/uploads/Czynniki-podtrzymujace-mutyzm-wybiorczy-1.mp4