Szkolenie on-line: Tworzenie dokumentacji dla dziecka posiadającego KS – rola rodzica, nauczyciela i specjalisty.

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zaprasza na spotkanie, które poprowadzi Anna Gawryluk – ​doradca metodyczny MODM w Białymstoku, ekspert MEN ds. pilotażu w województwie podlaskim w zakresie podniesienia efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w województwie podlaskim.

👉 Webinar skierowany zarówno do rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, w którym ekspert wyjaśni jak:
– napisać dobrą wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka z mutyzmem wybiórczym;
– opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z mutyzmem wybiórczym, posiadającym KS
A PRZEDE WSZYSTKIM (!!!!)
Jak ważna, a wręcz NIEZBĘDNA jest ROLA RODZICA w tworzeniu całej wyżej wymienionej dokumentacji
jakie są jego kompetencje – np. możliwość udziału w posiedzeniu Zespołów Orzekających w PPP oraz w zebraniach Zespołu pracującego z dzieckiem w placówce.

👉 Data: 10.09.2020 r godz 20 (czas trwania webinaru to 120 minut)

👉 Cena : 49 zł

Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal ( posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem.
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com