Spotkanie on-line „Podwójna diagnoza, gdy mutyzm wybiórczy to nie wszystko”

Spotkanie on-line „Podwójna diagnoza, gdy mutyzm wybiórczy to nie wszystko” ma na celu przedstawienie historii diagnozowania dziecka oraz perspektywy rodzica, którego jedno z dzieci otrzymało w pewnym odstępie czasu diagnozę mutyzmu wybiórczego i Zespołu Aspergera.
„Będzie to opowieść o popełnionych błędach, szukaniu sposobu na wycofane dziecko, o zdobywaniu wiedzy, dążeniu do diagnozy i otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednak wiadomo, że formalności to nie wszystko, bo jest w tym rodzina i relacje, dlatego będzie także o życiu codziennym, upadku emocjonalnym, podnoszeniu się, akceptacji i szukaniu równowagi, tak by każdy mógł być szczęśliwy. Postaram się przybliżyć jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy tymi zaburzeniami. Jak taka kombinacja wpływa na terapię i pracę nad dobrym funkcjonowaniu w społeczeństwie.”

Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych.

Data: 25.09.2020 r. godz 20.15 (prosimy o zalogowanie się 15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu.)

Prowadząca: Edyta Gonczar – matka dwóch synów, jeden z mutyzmem wybiórczym i Zespołem Aspergera.