Komu pomagamy

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja niesie pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego podopiecznego naszej Fundacji i inne przywileje wynikające z bycia podopiecznym.
Fundacja nie zbiera pieniędzy dla podopiecznych, ponieważ terapia mutyzmu wybiórczego nie wymaga nakładów finansowych.
Jeśli rodzice chcą zbierać pieniądze na swoje dzieci – mogą robić to przy pomocy innych organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego. Z zebranych pieniędzy mogą opłacić np. szkolenia.

Podopieczni Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu bycia podopiecznym Fundacji.
Część usług może być odpłatna (np. szkolenia), jednak Fundacja dokłada wszelkich starań, aby podopieczni i ich rodzice/opiekunowie mogli skorzystać z atrakcyjnych zniżek.

Poniżej wnioski w formacie PDF oraz regulamin podopiecznych:
Regulamin i wniosek – Dziecko Podopieczny MWR

Proszę zwrócić uwagę, że osoby pełnoletnie wypełniają wniosek samodzielnie:
Regulamin i wniosek – Pełnoletni Podopieczny MWR

Zapraszamy!
Zarząd Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja