AKTUALNIE ODBYWAJĄCE SIĘ SPOTKANIA ONLINE ORAZ WEBINARIA MOŻNA ŚLEDZIĆ NA STRONIE PROGRAMU CLICKMEETING.
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.pl
OD MARCA 2019 PŁATNOŚĆ ONLINE ZA POMOCĄ KARTY KREDYTOWEJ/DEBETOWEJ LUB PAYPAL.https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.pl/

Sprawdź nadchodzące szkolenia

Aby zapisać się na wybrane szkolenie – kliknij w link

MUTYZM WYBIÓRCZY JAKO ZABURZENIE LĘKOWE

W ramach tego wykładu prowadząca wyjaśni czym jest mutyzm wybiórczy, jakie są  czynniki predysponujące, podtrzymujące i wywołujące to zaburzenie oraz dlaczego  praca w szkole, przedszkolu i środowisku jest najistotniejsza. Poda również kilka  wskazówek dla rodziców, nauczycieli i specjalistów jak w codziennym życiu mogą  pomóc takiemu dziecku, kiedy spotkają się z nim w szkole lub podczas diagnozy. 

PRZYGOTOWANIE DO TERAPII

Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy wymagają dokładnego omówienia   i modyfikacji. Bez tego kroku praca z dzieckiem będzie bardzo trudna, a nasze  działania mało skuteczne. Kluczem w terapii mutyzmu wybiórczego jest  zaangażowanie dziecka, podniesienie jego poczucia własnej wartości i pewności  siebie oraz współpraca rodziców, nauczycieli i specjalisty. 

MIŁYM BYĆ – TECHNIKI NIEFORMALNE

Webinarium o nieformalnych technikach pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym,  które zalecane są szczególnie u młodszych dzieci, ale mogą być stosowane bez  ograniczeń wiekowych np. „Trójkąt taktyczny” 

SLIDING IN I INNE TECHNIKI FORMALNE

Techniki formalne, które mają zastosowanie u dzieci w wieku szkolnym. Te techniki  wymagają dość precyzyjnego planu i dokładnej znajomości obciążenia/ryzyka  komunikacyjnego oraz etapów swobodnego mówienia. 

GENERALIZACJA MOWY Z KAŻDYM I WSZĘDZIE

Spotkanie, na którym prowadząca opowie, jak przejść z etapów jeden na jeden do  swobodnej mowy wszędzie i z każdym. Jednym z ogromnych grzechów specjalistów  pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym jest brak tego etapu. Dziecko, które  rozmawia z jedną osobą, szczególnie jeśli jest to ograniczone do jednego zamkniętego  gabinetu nie można uznać za wyleczone z mutyzmu wybiórczego. Ważne jest, aby  dziecko komunikowało się w codziennym życiu komfortowo i bez obaw 

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W TERAPII MW

Bardzo ważne webinarium o tym jakie pułapki czyhają na nas w trakcie pracy   z dzieckiem. Błędów można zrobić dużo, ale wiedząc o nich można ich uniknąć lub –  jeśli już je popełniliśmy – zmodyfikować działania tak, aby błędy naprawić.   Błędy popełniamy wszyscy, ale możliwość popełnienia błędu nie powinna nas  zniechęcić do działania. Warto wiedzieć jak sobie z nimi radzić. 


SZKOLENIA ONLINE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ORAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH

Webinaria dla PPP oferta 2019