29.11.2018 odbyło się w Rzeszowie szkolenie pt “Mowa jest srebrem, a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja a prowadziła je Anna Strzelecka (mama dziecka exMW). W szkoleniu wzięło udział 34 osoby, a w tym znalazło się 20 nauczycieli, 10 rodziców, 1 ksiądz, 2 logopedów i jeden psycholog. Obecność księdza jest bardzo ważna w kontekście przystąpienia dzieci z mutyzmem wybiórczym do pierwszej komunii świętej.
W trakcie szkolenia omówionych zostało kilka kluczowych tematów. Prowadząca wyjaśniła czym jest mutyzm wybiórczy i podała różnice między nieśmiałością a mutyzmem wybiórczym. Wymienione również zostały czynniki predysponujące, wywołujące oraz podtrzymujące lęk przez mówieniem. Biorąc pod uwagę, że większą część uczestników stanowili nauczyciele i specjaliści Anna Strzelecka bardzo skupiła się na kwestii współpracy między poradnią, szkołą lub przedszkolem oraz rodzicami dziecka. Wyjaśniła jak ważną rolę w terapii mutyzmy wybiórczego pełni nauczyciel lub wychowawca jako osoba, która spędza najwięcej czasu z dzieckiem.
W przerwie szkolenia uczestnicy mogli lepiej się poznać oraz wymienić swoje spostrzeżenia, a także zadać prowadzącej nurtujące ich pytania.
W drugiej części szkolenia prowadząca przedstawiła w jaki sposób sprawić aby dziecko stało się aktywnym partnerem, jak je angażować do codziennych czynności i jaki ma to wpływ na ogólne obniżenie lęku u dziecka.  Omówione również zostało jak należy zaplanować skuteczną strategię terapeutyczną w oparciu o wielowymiarowy model swobodnego mówienia. Na koniec spotkania uczestnicy dowiedzieli się jakie są najczęściej popełniane błędy w stosunku do dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz co robić żeby ich unikać.
Prowadząca bardzo często podawała przykłady z własnego doświadczenia, kiedy to kilka lat temu zaczynała a później skutecznie prowadziła terapię mutyzmu wybiórczego ze swoją córką. Jej wiedza praktyczna była dla uczestników szkolenia równie ważna jak wiedza teoretyczna. Dzięki temu wszyscy mogli jeszcze lepiej poznać i zrozumieć istotę tego zaburzenia.

Myślę, że takie spotkania pozwalają uczestnikom zdobyć sporo wiedzy praktycznej oraz uwierzyć w swoje siły i możliwości, bo najważniejszą kwestią w terapii mutyzmu wybiórczego jest ciepło i empatia okazane dziecku oraz zrozumienie jego lęku.

Anna Grund