16 Października w SP nr 8 we Wrocławiu odbyło się  szkolenie „Mowa jest srebrem a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym”  organizowane przez Fundację Mutyzm Wybiórczy- Reaktywacja. Szkolenie prowadziła Anna Strzelecka (www.annastrzelecka.pl) mama dziecka  exMW, która przeszła cykl szkoleń u Maggie Johnson i Alison Wintgens w UK i Polsce. Szkolenie organizowane we Wrocławiu skierowane było do rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Na początku spotkania prowadząca podała najważniejsze informacje o tym czym jest mutyzm wybiórczy i jakie są kryteria diagnostyczne wg DMS V i ICD10. Wyjaśniła również jakie są najważniejsze czynniki predysponujące, podtrzymujące i wywołujące lęk przed mówieniem.   Uważam za szczególnie ważny nacisk jaki Anna Strzelecka położyła na konieczność współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą/przedszkolem, poradnia w celu lepszych efektów terapii dziecka i tym samym pomocy jemu. Po pierwszej części szkolenia był smaczny poczęstunek i możliwość napicia się kawy i herbaty. Czas podczas przerwy pozwolił również poznać się bliżej uczestnikom szkolenia wśród, których był rodzice, specjaliści i nauczyciele.

W drugiej części szkolenia został poruszony temat dziecka jako aktywnego partnera terapii oraz zostały wymienione obciążenia komunikacyjne.  Pokazany został wielowymiarowy model swobodnego mówienia i planowanie wg niego strategii terapeutycznych. Ostatnim punktem szkolenia było poruszenie tematu najczęściej popełnianych błędów w stosunku do dzieci z mutyzmem wybiórczym ora tego jak ich unikać.

Na podsumowanie prowadząca szkolenie podała uczestnikom pomocną literaturę, a także zachęciła do odwiedzenia strony internetowej www.mutyzm-wybiorczy.org.pl oraz odwiedzenia grupy wsparcia na Facebooku (gdzie są zawarty jest m.in bezpłatny poradnik dla nauczycieli i specjalistów oraz wytyczne do pracy z dzieckiem z MW w szkole).

Całe szkolenie dało mi dużo praktycznej wiedzy, którą mogę wykorzystywać w swojej pracy.