21 października 2018r. w Białymstoku odbyło się szkolenie pt. “Mowa jest srebrem, a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym”, organizowane przez Fundację Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. Wzięło w nim udział 49 osób – rodziców dzieci z MW, nauczycieli i specjalistów. Prowadząca szkolenie – Anna Strzelecka (www.annastrzelecka.pl) w niezwykle ciekawy sposób zapoznała uczestników z pojęciem mutyzmu wybiórczego. Szczególną uwagę zwróciła na czynniki predysponujące, wywołujące i podtrzymujące lęk przed mówieniem, a także na obciążenia komunikacyjne i ich wpływ na terapię dziecka.

Ogromne zainteresowanie uczestników wzbudziła kwestia współpracy między poradnią, szkołą lub przedszkolem oraz rodzicami dziecka. Wszyscy chętnie wymieniali się spostrzeżeniami  i swoimi doświadczeniami w tym temacie, co zaowocowało stwierdzeniem, że każde ogniwo tej współpracy jest niezwykle ważne na drodze do sukcesu w pokonaniu mutyzmu wybiórczego.
Pani Anna Strzelecka podkreśliła jednak znaczną rolę rodzica w tym procesie, określając go mianem najlepszego specjalisty od swojego dziecka.

Prowadząca zwróciła również uwagę, jak niezwykle istotne jest, by dziecko świadomie uczestniczyło w planowaniu kolejnych kroków terapii i to, aby odbywała się ona w miejscu występowania problemu  – szkole, przedszkolu, placu zabaw etc. Uczestnicy spotkania otrzymali wiele cennych wskazówek na temat tego, jak rozmawiać z dzieckiem o jego problemie. Dowiedzieli się również, jakich błędów należy unikać, by dziecko w trakcie terapii mogło poczuć się komfortowo i pewnie.

Najlepszym dowodem na to, że zdobyta na szkoleniu wiedza przynosi oczekiwane efekty,  są wypowiedzi rodziców na grupie wsparcia Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja opisujące ich sukcesy w pracy nad mutyzmem wybiórczym ich dziecka.