Fundacja “Mutyzm Wybiórczy – Reaktywacja” dostrzegając ogromną potrzebę zdobywania wiedzy przez osoby zainteresowane zaburzeniem lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy, w dniu 19 października 2018 roku zorganizowała w Koszalinie szkolenie stacjonarne. Spotkanie miało miejsce w sali szkoleniowej Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., a poprowadziła je Anna Strzelecka.

Szkolenie było skierowane do psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli oraz rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i wszystkich innych zainteresowanych skuteczną terapią. Wzięło w nim udział ponad 30 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, a także z Niemiec.

 

Podczas szkolenia na początku omówiono czym jest mutyzm wybiórczy i jakie są czynniki predysponujące, wywołujące i podtrzymujące lęk przed mówieniem. Ważnym zagadnieniem była współpraca między poradnią, szkołą lub przedszkolem oraz rodzicami dziecka. Główny nacisk położono na wyjaśnienie, dlaczego dziecko powinno być aktywnym partnerem w drodze do swobodnego mówienia oraz na to, jak ważne jest opracowanie planu strategii terapeutycznej. Uczestnicy dzięki praktycznemu podejściu i doświadczeniu prowadzącej szkolenie, dostali wiele wskazówek, które pomogą im uniknąć błędów w dalszej pracy z dzieckiem.
Podczas przerw wiele osób prowadziło aktywne rozmowy, niektórzy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały dydaktyczne w postaci poradnika dla nauczyciela, który pomoże w upowszechnianiu zdobytej wiedzy oraz wiadomości. Ponadto każdy ma możliwość uczestniczenia w internetowej społeczności – grupie na portalu facebook – co pozwala na stały kontakt z osobami związanymi z Fundacją Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja i daje możliwość dalszego doskonalenia oraz zdobycia motywacji do kreatywnej pracy.