OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA “ZAGUBIONE W MILCZENIU”. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia.

Podczas Konferencji swoje wystąpienie będzie miała Ania Strzelecka, mama dziewczynki exMW. Ania bardzo aktywnie wspiera działania Fundacji oraz wspólnie z nią realizuje wiele projektów na rzecz osób z mutyzmem wybiórczym. M.in. prowadzi szkolenia online (webinaria) oraz szkolenia stacjonarne w wielu miastach Polski.

Organizatorem Konferencji jest:
Wydawnictwo Edukacyjne oraz Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego.

Program konferencji opiera się na trzech sesjach: 
– I sesja będzie miała charakter naukowy, 
– w II głos zabiorą terapeuci, 
– w III sesji natomiast w imieniu dzieci z rozmaitymi zaburzeniami lękowymi przemówią ich rodzice i opiekunowie. 
Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili wielu znanych i cenionych specjalistów z zakresu problematyki MW oraz zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
Organizatorzy chcieliby, by to listopadowe wydarzenie dedykowane mutyzmowi wybiórczemu i innym zaburzeniom lękowym miało wymiar społeczny i edukacyjny, by mogli podzielić się praktyczną wiedzą na temat MW z jak najszerszą grupą zainteresowanych odbiorców (obecnych i przyszłych terapeutów, opiekunów dzieci i młodzieży oraz studentów), by mogli wspierać nauczycieli i wychowawców, którzy – po rodzicach – najwięcej czasu spędzają z dziećmi i mogą im w istotny sposób pomóc.
Do współpracy i partnerstwa w promocji wydarzenia i jak najszerszym jego rozpropagowaniu zapraszają wszystkie podmioty – fundacje, stowarzyszenia, placówki edukacyjne i terapeutyczne – które chcą pomóc w szerzeniu wiedzy i dobrych praktyk związanych z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi.

Program:
8.00–9.00 – Rejestracja Uczestników
9.00–9.30 – Uroczyste otwarcie Konferencji 

Sesja I – 9.30–11.00

•    Rozpoznanie mutyzmu u dzieci – kryteria diagnozy różnicowej – prof. UMCS dr hab. Jolanty Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
•    Wykład dr Barbary Winczury (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością)
•    Bunt i lęk. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania niemówienia u dzieci oraz adolescentów – prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
•    dyskusja
11.00–11.45 – Przerwa kawowa

Sesja II – 11.45–13.30
•     Mutyzm i zaburzenia lękowe – kryteria diagnostyczne  lek. med. ord. Joanny Boroń-Zyss (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ord. Oddziału Psychiatrii Dzieci i Psychiatrycznego Dziennego Pobytu)
•    Rola nauczyciela w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dziecka z mutyzmem wybiórczym – mgr Monika Cabała (Poradnia Logopedyczna 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ)
•    Uczeń dwujęzyczny z MW na lekcjach języka polskiego – okiem nauczyciela-logopedy. Studium przypadku– mgr Barbara Jedynak (gabinet Logopeda w Twoim domu)
•    Studium przypadku dziecka z mutyzmem wybiórczym w wieku przedszkolnym – mgr Alicja Iwanowska (Gabinet Logopedyczny „MigaMiś”)
•    dyskusja
13.30–14.30 – Obiad

Sesja III – 14.30–16.00
•    Dziecko po drugiej stronie lęku – Anna Strzelecka  (mama trzech dziewczynek, w tym jednej, która pokonała mutyzm wybiórczy, Irlandia)
•    W pogoni za empatią, w zderzeniu z niezrozumieniem – Anna Jasiołek (Prezes Fundacji „Mutyzm Wybiórczy – Reaktywacja”)
•    Rola rodzica w terapii dziecka z zaburzeniem mutyzmu wybiórczego – Elżbieta Falkowska (Prezes Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”)
•    dyskusja

16.00 – Zakończenie konferencji

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Bolesław Faron (Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli WE)
prof. dr hab. Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławski)
lek. med. ord. Joanna Boroń-Zyss (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)

Partnerzy:
Fundacja „Mutyzm Wybiórczy – Reaktywacja”

Patronat medialny:
Radio Kraków

Szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa znajdziecie pod tym linkiem: “Zagubione w milczeniu”