ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE, W KTÓREJ GŁÓWNĄ BOHATERKĄ PRZYGÓD JEST MISIA WĘDROWNISIA!

Regulamin:
  1. w zabawie „Misia Wędrownisia” mogą brać udział podopieczni Fundacji „Mutyzm Wybiórczy-Reaktywacja”
  2. Zgłoszenia do udziału należy przesłać na ADRES MAILOWY:  A.blad@MUTYZM-WYBIORCZY.ORG.PL
  3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Fundacji
  4. Osoba biorąca udział w zabawie zobowiązuje się do wykonania min. 10 zdjęć Misi Wędrownisi, w tym minimum jednego z zieloną tablicą z nazwą miejscowości (w przypadku braku tablicy może być inna tabliczka z nazwą miejscowości np. tablica na remizie OSP). Zdjęcia powinny pokazywać w miarę możliwości miejsca charakterystyczne, ale może być to pomnik, park, kościół, ławeczka czy ciekawy krajobraz.
  5. Osoba biorąca udział w zabawie przesyła podpisane zdjęcia i krótki opis przygód Misi Wędrownisi na adres mailowy: a.blad@MUTYZM-WYBIORCZY.ORG.PL
  6. Misię należy odesłać do kolejnej osoby według instrukcji podanej przez Ewę Romańską w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych.
Miłej zabawy!