4 szkolenia stacjonarne (wrocław, kraków, koszalin i białystok) 

Miło nam poinformować, że już niebawem, bo w październiku organizujemy 4 szkolenia stacjonarne z zagadnień mutyzmu wybiórczego. Szkolenia poprowadzi Ania Strzelecka, mama dziecka exMW. W latach 2013-2017 przeszła szereg szkoleń u Maggie Johnson i Alison Wintgens w UK i Polsce. W latach 2015-2016 brała udział w konferencjach SMIRA w Leicester. Swoją wiedzę o mutyzmie wybiórczym czerpie z anglojęzycznych publikacji oraz z grup dyskusyjnych. Utrzymuje kontakt z organizacjami z całego świata działającymi na rzecz osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym.  Od czerwca 2016 prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w Polsce, natomiast od listopada 2016 roku prowadzi webinaria – szkolenia online – o mutyzmie wybiórczym.

Tematyka spotkania:

1. Czym jest mutyzm wybiórczy?

2. Czynniki predysponujące, wywołujące i podtrzymujące lęk przed mówieniem.

3. Współpraca między poradnią, szkołą lub przedszkolem oraz rodzicami dziecka.

4. Obciążenie komunikacyjne i jego wpływ na terapię dziecka.

5. Dziecko jako aktywny partner.

6. Planowanie strategii terapeutycznych w oparciu o wielowymiarowy model swobodnego mówienia.

7. Najczęściej popełniane błędy w stosunku do dzieci z mutyzmem wybiórczym – jak ich uniknąć?

Prowadząca szkolenie: Anna Strzelecka

Link do formularza  – tutaj mozesz dokonać rejestracji na szkolenie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  • WROCŁAW – 16 października
  • KRAKÓW – 17 października
  • KOSZALIN – 19 października
  • BIAŁYSTOK – 21 października

Szkolenie skierowane jest do rodziców, nauczycieli i specjalistów oraz wszystkich osób, które chcą zapoznać się z tematem mutyzmu wybiórczego.

Koszt szkolenia:
250 zł/os., po 30.09.2018 (płatne w całości)

Zniżki obowiązują do 30.09.2018.
200 zł/os., przy zgłoszeniu do 30.09.2018 (zaliczka 100 zł)
180 zł/rodzic/os., przy zgłoszeniu do 30.09.2018 (zaliczka 100 zł)
300 zł/para (rodzice lub rodzic i nauczyciel) przy zgłoszeniu do 30.09.2018 (zaliczka 150 zł)
150 zł/os., przy zgłoszeniu grupy (zaliczka 50 zł/os.) /przy min. 10 osób z jednej placówki zgłoszonych do 30.09. 2018

Całość należności musi być uiszczona nie później niż 10.10.