SZKOLENIA ONLINE DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH ORAZ RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Jesienią tego roku startujemy z webinariami w wersji pilotażowej dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli przy współpracy z Anną Strzelecką. Tematy szkolenia będą dostosowane do potrzeb placówki (m.in. wieku dzieci) na podstawie wstępnej rozmowy z prowadzącą.

Wystarczył jeden dzień, by zapełnić wszystkie miejsca. Zgłosiło się 5 placówek. Wezmą one udział w darmowym 2 godzinnym webinarium na temat: “Mutyzm Wybiórczy jako zaburzenie lękowe”. W ramach tego wykładu prowadząca wyjaśni czym jest mutyzm wybiórczy, jakie są czynniki predysponujące, podtrzymujące i wywołujące to zaburzenie oraz dlaczego praca w szkole, przedszkolu i środowisku jest najistotniejsza. Poda również kilka wskazówek dla nauczycieli i specjalistów, jak w codziennym życiu mogą pomóc takiemu dziecku, kiedy spotkają się z nim w szkole lub podczas diagnozy.

Prowadząca szkolenia jest Anna Strzelecka. Mama trzech córek, w tym jednej, która pokonała mutyzm wybiórczy. W latach 2013-2017 przeszła szereg szkoleń u Maggie Johnson i Alison Wintgens w UK i Polsce. W latach 2015-2016 brała udział w konferencjach SMIRA w Leicester. Swoją wiedzę o mutyzmie wybiórczym czerpie z anglojęzycznych publikacji oraz z grup dyskusyjnych. Utrzymuje kontakt z organizacjami z całego świata działającymi na rzecz osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym. W 2014 roku zainicjowała tłumaczenia angielskich materiałów na język polski, widząc ogromne zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę. W roku 2016 i 2017 przeprowadziła szereg szkoleń dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w Polsce. Od listopada 2016 roku prowadzi webinaria – szkolenia online o mutyzmie wybiórczym, na które zapisują się rodzice i specjaliści m.in. z Polski, Węgier, Anglii, Niemiec, Francji, Norwegii, Holandii, Danii, Irlandii, Włoch, Egiptu. Obecnie prowadzi swoją stronę internetową www.annastrzelecka.pl oraz współpracuje z Fundacją „Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja”.
Zalety szkolenia online:
• wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie w temacie mutyzmu wybiórczego podane w przystępnej formie,
• pracownik nie musi być oddelegowany na wyjazd, aby móc uczestniczyć w szkoleniu
• możliwość zadawania pytań głosowo lub w okienku chatu.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie udziałem w projekcie. MIło nam, że chcecie się szkolić i pomagać osobom z mutyzmem wybiórczym.