Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia mutyzmu wybiórczego – rodzice

Twoje dziecko nie mówi w przedszkolu lub szkole? Mutyzm wybiórczy?