Webinar: „Tworzenie dokumentacji dla dziecka posiadającego KS – rola rodzica, nauczyciela i specjalisty” – 06.09.2022 r.

Zapraszamy na szkolenie on-line:
„Tworzenie dokumentacji dla dziecka posiadającego KS- rola rodzica, nauczyciela i spejalisty „, które poprowadzi Anna Gawryluk- doradca metodyczny MODM w Białymstoku, ekspert MEN ds. pilotażu w województwie podlaskim w zakresie podniesienia efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w województwie podlaskim.

Webinar skierowany zarówno do rodziców, nauczycieli, jak i specjalistów, w którym ekspert wyjaśni:
* jak uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym,
* jak stworzyć dokumentację szkolną dla dziecka z mutyzmem wybiórczym: IPET, WOPFU
* jaka jest rola rodzica, nauczyciela i specjalisty w kontekście kształcenia specjalnego dziecka z mutyzmem wybiórczym
a przede wszystkim
Jak ważna, a wręcz NIEZBĘDNA, jest ROLA RODZICA w tworzeniu całej wyżej wymienionej dokumentacji.
Jakie są jego kompetencje – np. możliwość udziału w posiedzeniu Zespołów Orzekających w PPP oraz w zebraniach Zespołu pracującego z dzieckiem w placówce.

Data: 06.09.2022 r. godz. 18:30 (czas trwania webinaru to 120 minut)
Cena: 69 zł

Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane).
Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem.(Może trafić do SPAM lub innych folderów poczty).

Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webinarze pod nr tel. 699 848 986 (SMS).

Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni na podany adres e-mail.

W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:
-szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Edyty Gonczar.
Link do webinaru:
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/ksztalc…/register