Webinar przeprowadzony przez Adę Rogowską

👏 Kolejny webinar zaplanowany przez Fundację Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja za nami. Tym razem serdeczne podziękowania 👏kierujemy do Ady Rogowskiej, która przedstawiła temat mutyzmu wybiórczego w teorii i praktyce.
🏫 Ada Rogowaska od ponad sześciu lat, jako koordynator, prowadzi terapię małych kroków dzieci z mutyzmem wybiórczym na terenie szkoły i przedszkola, gdzie pracuje.
👩‍🏫 W trakcie dwugodzinnego szkolenia zostały poruszone wszystkie najważniejsze zagadnienia: definicja mutyzmu wybiórczego, możliwości pomocy dziecku w postaci odpowiednich zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych, poziomy obciążenia komunikacyjnego, mapa mowy, techniki formalne i nieformalne. Wszystko było poparte przykładami z życia, zdjęciami, a nawet obejrzeliśmy fragment filmu „Moje dziecko mówi”. 🎬 (Zobacz  -> Materiały -> Obejrzyj film)
🌸 Wśród uczestników szkolenia byli rodzice, nauczyciele, dyrektorzy. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że porcja rzetelnej wiedzy trafiła do kolejnej grupy ludzi, którzy chcą pomóc dzieciom żyć bez leku przed mówieniem.