Webinar „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce”

Fundacja Mutyzm wybiórczy Reaktywacja zaprasza na spotkanie, w którym prowadząca przekaże niezbędną wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę mutyzmu wybiórczego oraz umożliwiającą podjęcie skutecznej pracy nad pokonaniem lęku przed mówieniem.

Prowadząca: Ada Rogowska

Pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej wg Swietłany Masgutowej. Od 2008 roku pracuje w Szkole Podstawowej , gdzie pełni również rolę koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. W 2019 roku uczestniczyła w szkoleniu z Maggie Johnson. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja.

 

Informacje dotyczące webinaru:

📚Podczas webinaru dowiecie się Państwo, jakie czynniki predysponują, wywołują i podtrzymują to zaburzenie oraz dlaczego najlepszą formą terapii jest praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.) miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje.
Przyjrzymy się rodzajom obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływowi na terapię dziecka, a także etapom swobodnego mówienia oraz podstawowym technikom służącym pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego. Omówiona zostanie również istota współpracy między lekarzem psychiatrą-poradnią-przedszkolem/szkołą a rodzicami dziecka – od diagnozy poprzez wdrożenie odpowiedniego planu działania.

👉Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webinarze pod nr tel. 699 848 986 (SMS).

👉Data: 16.09.2021 r. godz. 18.00-20.30 (prosimy o zalogowanie się 15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu).

👉Cena: 79 zł.
RODZICU! Poinformuj placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko, o możliwości uczestniczenia kadry pedagogicznej w webinarze. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, jeśli przedszkole/szkoła skontaktuje się z nami wysyłając informację na adres: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

👉Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni roboczych na podany adres e-mail.
👉Webinar nie będzie nagrywany – zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

👉W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

👉W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:
-szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej lub
-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Edyty Gonczar.

👉Link do formularza rejestracyjnego na webinar:
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/muty…/register…