Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” – 27.03.2023 r.

Promocja webinarów
w Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja!!!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ogłaszamy promocję na webinar “Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.

Ada Rogowska – pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej według Swietłany Masgutowej.
Na co dzień pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni również funkcję koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. W roku 2019 i 2022 brała udział w szkoleniach prowadzonych przez Maggie Johnson. Autorka wielu artykułów o mutyzmie wybiórczym.

Warunki promocji
* Jeżeli jednocześnie zgłaszane są dwie osoby, np.:
– z tej samej placówki
– rodzic i nauczyciel
– rodzic i specjalista
dwóch członków rodziny
wówczas zamiast 198 zł cena wynosi 150 zł!

* opłaty należy dokonać przelewem tradycyjnym na konto Fundacji
87 1240 1444 1111 0010 8384 3250

* w tytule należy wpisać “Webinar promocyjny + data + imię i nazwisko wpłacającego”

* wszelkie pytania, wątpliwości prosimy kierować pod adres szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub telefonicznie pod nr 699 848 986

Link do rejestracji:
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/-mutyzm…/register

Podczas webinaru dowiecie się Państwo:

  • Jakie czynniki predysponują, wywołują i podtrzymują mutyzm wybiórczy.
  • Dlaczego najlepszą formą terapii jest praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.), czyli w miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje.
  • Jakie są rodzaje obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływ na terapię dziecka.

  • Jakie są etapy swobodnego mówienia oraz podstawowe techniki służące pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego.

  • Na czym polega istota współpracy między lekarzem psychiatrą – poradnią psychologiczno-pedagogiczną – przedszkolem/szkołą, a rodzicami dziecka.

Jak dołączyć do webinaru?

Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Należy sprawdzić wszelkie dostępne na poczcie foldery w tym SPAM, ponieważ zdarza się, iż tam trafiają maile z dostępem do webinaru. Informację o otrzymanym linku lub jego braku należy przesłać pod nr tel. 699 848 986 (SMS). 

Ważne! Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych osobowych oraz adresów mailowych.

Data: 27.03.2022 r. godz. 18.00-20.30 (prosimy o zalogowanie się 15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu).

Cena: 99 zł

  • RODZICU! Poinformuj placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko, o możliwości uczestniczenia kadry pedagogicznej w webinarze. Prosimy o kontakt na adres: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

  • Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni roboczych na podany adres e-mail.

  • Webinar nie będzie nagrywany – zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

  • W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl

  • W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:

– szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub

– wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej /  Edyty Gonczar