Webinar: „Mutyzm wybiórczy i Zespół Aspergera, czyli jak wspierać dziecko z podwójną diagnozą”.

📣 Zapraszamy na spotkanie on-line „Mutyzm wybiórczy i Zespół Aspergera, czyli jak wspierać dziecko z podwójną diagnozą”. 

Webinar ma na celu przedstawienie zależności pomiędzy tymi zaburzeniami z perspektywy rodzica, którego dziecko otrzymało w pewnym odstępie czasu diagnozę mutyzmu wybiórczego i Zespołu Aspergera.

👩‍🏫 Spotkanie poprowadzi Edyta Gonczar, mama chłopca z MW i ZA, która przybliży podobieństwa i różnice pomiędzy tymi jednostkami. Przedstawi, w jaki sposób współwystępowanie tych zaburzeń, wpływa na terapię dziecka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

💎Data: 31.05.2021 r. godz. 19.00-20.30 (prosimy o zalogowanie się 15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu.)

💎Cena 49 zł

💎Formularz zgłoszeniowy
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/mutyzm…/register

Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych.

📬 Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni roboczych na podany adres e-mail.

📻 Webinar nie będzie nagrywany – zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

🧾W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

🔌W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:
– szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub
– wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej.