Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską – 02.12.2020

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zaprasza na webinar „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce”.

Prowadząca: Ada Rogowska

Pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej wg Swietłany Masgutowej. Od 2008 roku pracuje w Szkole Podstawowej , gdzie pełni również rolę koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. W 2019 roku uczestniczyła w szkoleniu z Maggie Johnson. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja.

 

Informacje dotyczące webinaru:

Prowadząca przekaże niezbędną wiedzę, która pozwoli zrozumieć istotę mutyzmu wybiórczego oraz umożliwi podjęcie skutecznej pracy nad pokonaniem lęku przed mówieniem.
Podczas webinaru dowiecie się Państwo, jakie czynniki predysponują, wywołują i podtrzymują to zaburzenie oraz dlaczego najlepszą formą terapii jest praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.) miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje.

Przyjrzyjmy się rodzajom obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływowi na terapię dziecka, a także etapom swobodnego mówienia oraz podstawowym technikom służącym pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego. Omówiona zostanie również istota współpracy między lekarzem psychiatrą-poradnią-przedszkolem/szkołą a rodzicami dziecka – od diagnozy poprzez wdrożenie odpowiedniego planu działania.

👉 Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webianarze pod nr 699848986 (SMS)

👉 Data: 02.12.2020 r. godz. 18.00 (prosimy o zalogowanie się 15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu.)

👉 Cena: 49 zł.

Ważne! Przy zapisie na webinar warto podać maila z domeny gmail (lub inny poza wp, onet).

Certyfikaty będą wysyłane w ciągu 7 dni na podany adres e-mail.
Webinar nie będzie nagrywany – zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

👉 W celu otrzymania faktury skontaktuj się z nami droga mailowa.

W razie problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt na maila: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub na priv do Ewa Romańska, Edyta Gonczar

Formularz do zapisu:
https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/muty…/register…