Szkolenie stacjonarne „Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz zaburzenia współwystępujące”

“CZY MOŻNA BAĆ SIĘ MÓWIĆ?”

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zaprasza na szkolenie „Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz zaburzenia współwystępujące”
MAGGIE JOHNSON, Wielka Brytania
28-30 maja 2021 r., Warszawa

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców, nauczycieli, specjalistów i wszystkich osób, którym bliski jest temat mutyzmu wybiórczego – lęku przed mówieniem. Poprowadzi je znakomity autorytet w tej dziedzinie, logopeda Maggie Johnson, która tematem mutyzmu wybiórczego zajmuje się od ponad 20 lat. Jest współautorką jednej z najważniejszych książek na ten temat “Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy”, która w 2019 roku została wydana w języku polskim przez grupę Wydawniczą Harmonia.

Opis szkolenia
Trzydniowe szkolenie będzie miało na celu identyfikację problemu, czyli przedstawienie definicji, charakteru i przyczyn mutyzmu wybiórczego wśród dzieci i młodzieży oraz zastosowanie w terapii odpowiednich metod i technik. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na pracę z młodzieżą borykającą się z tym problemem. Niezwykle istotnym tematem poruszonym na szkoleniu będą zaburzenia współwystępujące z mutyzmem wybiórczy, takie jak autyzm, zespół Aspergera czy inne fobie lub lęki.

Każdy dzień szkolenia będzie trwał w godzinach od 9.00 do 17.00 (dokładny harmonogram zostanie przedstawiony w terminie późniejszym).

Podczas szkolenia uczestnicy są zobowiązani do posiadania książki „Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy” M.Johnson, A.Wintgens w języku polskim lub angielskim. Książkę w języku polskim będzie można zakupić również w dniu szkolenia na stoisku Grupy Wydawniczej Harmonia.

 

DZIEŃ 1 – Identyfikacja problemu – definicja, charakter i przyczyny MW.
– Początek, występowanie oraz powiązania z nauką drugiego języka.
– Zapewnienie bezstresowego środowiska.
– Otwarta rozmowa z dzieckiem lub młodą osobą o jej trudnościach.
– Model swobodnego mówienia, jako podstawa interwencji.
– Nieformalne techniki pomagające stworzyć środowisko wolne od lęku.
– Nieformalne techniki ułatwiające rozmowę.
– Warsztaty na temat planowania interwencji.

DZIEŃ 2 – Przegląd ogólnych zasad interwencji zawartych w materiałach z 1 dnia.
– Tworzenie programu małych kroków. Przygotowanie dziecka.
– Wybór odpowiedniej techniki wywołania mowy w sytuacji jeden do jednego.
– Generalizowanie mowy. Rozmowa w klasie.
– Ułatwienie spontanicznej mowy.
– Czynniki, które opóźniają lub uniemożliwiają postęp. Radzenie sobie z regresem.
– Dodatkowe uwagi dla młodzieży:
Czynniki rokujące dobry wynik interwencji.
Wsparcie praktyczne i emocjonalne.
Egzaminy publiczne.
Kwestie motywacji, zaangażowania i zgody.
Określenie priorytetów młodego człowieka.
Mutyzm progresywny.

DZIEŃ 3 – Zaburzenia współwystępujące z mutyzmem wybiórczym,
m.in.: autyzm, zespół Aspergera.
– Dodatkowe problemy zdrowia psychicznego –
wpływ i powiązanie z mutyzmem wybiórczym.
– Zastosowanie leków.
– Identyfikacja i podejmowanie działań w przypadku innych lęków i fobii.
– Zaburzenia ze spektrum autyzmu: ocena, diagnoza i postępowanie.

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne Zielna
sale konferencyjne i sale szkoleniowe
Zielna 37, 00-108 Warszawa

Zapisy: limit miejsc został wyczerpany ale możesz zapisać się na listę rezerwową (napisz e-mali: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl)

Koszt: 1300 zł (koszt może nieznacznie ulec zmianie) zawiera: uczestnictwo, certyfikat, tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego (przez słuchawki), materiały, identyfikatory, obiad każdego dnia szkolenia, poczęstunek podczas przerw kawowych.

Do zobaczenia w maju w Warszawie!

Pozdrawiamy
zespół Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja