Podsumowanie Października Miesiąca Świadomości o MW 2022

 

Za nami bardzo intensywny czas, ale przed nami nadal wiele wyzwań, szkoleń, akcji społecznych i lokalnych. Podsumowując miesiąc świadomości o mutyzmie wybiórczym 2022, dziękujemy wszystkim, którzy na nie zareagowali i również podjęli działania. Pozwolimy sobie przytoczyć kilka danych statystycznych, które tylko w pewnym stopniu obrazują to, jak wiedza o MW zatacza coraz szersze kręgi i dociera tam gdzie jest potrzebna.
Miesiąc rozpoczęliśmy jak co roku od plakatu promującego to wydarzenie oraz serii grafik, w krótkich słowach mówiących o rzeczach ważnych wokół mutyzmu wybiórczego. Dzięki temu nasz Fanpage zanotował blisko 100 tysięczny zasięg i 2 tysiące odwiedzin.
Wzrosła też liczba członków grupy wsparcia o prawie 200 nowych osób. Wasze rozmowy i interakcje skupiły się na 276 postach i jeszcze większej liczbie komentarzy. Wasza aktywność wiele mówi o zaangażowaniu i dążeniu do sukcesu.
Sporą część naszej działalności stanowią szkolenia i webinary. Największym i najbardziej oczekiwanym wydarzeniem poprzedniego miesiąca, ale i roku było szkolenie stacjonarne z Maggie Johnson w Warszawie, w którym udział wzięło prawie 130 osób. Oprócz tego w ostatnim czasie udało nam się przeszkolić prawie 300 (!) nauczycieli, co stanowi zdecydowaną większość osób biorących udział w naszych webinarach. Zmiany w tej tendencji są coraz bardziej zauważalne. Jednak rodzice nie powinni zapominać o tym, że w przypadku mutyzmu wybiórczego zdobywanie wiedzy o jego diagnozie i terapii należy przede wszystkim do nich.
Odbyły się również cykliczne spotkania stacjonarne grup wsparcia w 7 miastach Polski, które są bardzo ważne i dają bezcenną możliwość bezpośredniego kontaktu. Nieustannie też prowadzimy konsultacje telefoniczne, pracujemy nad nowymi publikacjami, aktualizujemy dane na naszej stronie internetowej i pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, aby Wasze działanie było jeszcze bardziej zrozumiałe i skuteczne.
 
Dziękujemy!
Zespół Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja