Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce – webinar 07.04.2021 r.

Chcesz dowiedzieć się, czym jest mutyzm wybiórczy, i jak Ty RODZIC, NAUCZYCIEL, SPECJALISTA możesz mu pomóc? 

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zaprasza na webinar „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce”

Prowadząca: Ada Rogowska

Pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej wg Swietłany Masgutowej. Od 2008 roku pracuje w Szkole Podstawowej , gdzie pełni również rolę koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. W 2019 roku uczestniczyła w szkoleniu z Maggie Johnson. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja.
 

Informacje dotyczące webinaru:

Prowadząca przekaże niezbędną wiedzę, która pozwoli zrozumieć istotę mutyzmu wybiórczego oraz umożliwi podjęcie skutecznej pracy nad pokonaniem lęku przed mówieniem.

Podczas webinaru zostaną omówione:
– czynniki predysponujące, wywołujące i podtrzymujące mutyzm wybiórczy;
– praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.), miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje, jako najlepsza forma terapii tego zaburzenia;
– rodzaje obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływ na terapię dziecka;
– etapy swobodnego mówienia;
– podstawowe metody i techniki służące do pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego;
– istota współpracy między lekarzem psychiatrą-poradnią-przedszkolem/szkołą a rodzicami dziecka – od diagnozy poprzez wdrożenie odpowiedniego planu działania.

👉 
Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webianarze pod nr 699 848 986 (SMS)

👉 Data: 07.04.2021 r. godz. 18.00-20.30 (prosimy o zalogowanie się 15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu.)

👉 Cena: 59 zł.

Ważne! Przy zapisie na webinar warto podać maila z domeny gmail (lub inny poza wp, onet).

👉 Certyfikaty będą wysyłane w ciągu 7 dni na podany adres e-mail.

👉 Webinar nie będzie nagrywany – zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

👉 W celu otrzymania faktury skontaktuj się z nami drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl

👉 W razie problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt na maila: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub na priv do Ewa Romańska, Edyta Gonczar

Formularz do zapisu: 

 https://mutyzmwybiorczy.clickmeeting.com/register…