Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy dostępna już w całej Polsce

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja zakupiła 16 książek i 14 z nich trafiły już do bibliotek po jednej na każde województwo.
Zależy nam na tym, aby z książki mogli korzystać zarówno rodzice jak i specjaliści oraz studenci.

Poniżej przedstawiamy spis bibliotek, które otrzymały od nas jeden egzemplarz:

1. Dolnośląskie:
– Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 58   we Wrocławiu, Plac Teatralny 5, 50-051 Wrocław,  
2. Kujawsko-pomorskie
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 
85-094 Bydgoszcz
3. Lubelskie
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im Hieronima Łapacińskiego, ul Narutowicza 4, 20-950 Lublin
4. Lubuskie
– Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, 
ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów
5. Łódzkie
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im Marszałka J. Piłsudskiego, ul Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
6. Małopolskie
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Rajska 1, 31-124
Kraków
7. Mazowieckie
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4  , 03-810 Warszawa
8. Opolskie
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E . Smółki, ul.Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole
9. Podkarpackie 
– Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
10. Podlaskie
– Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4,15-016 Białystok,
11. Pomorskie
– Pedagogiczna Biblioteka Województwa im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, Aleja Generała Hallera 14, 80-401 Gdańsk
12. Śląskie
– Katowice – Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice 
13. Świętokrzyskie
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im W. Gombrowicza, Ul Ściegiennego 13, 25-033 Kielce

14. Warmińsko-mazurskie
– Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu, ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg
15. Wielkopolskie
– Biblioteka Raczyńskich  w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań
16. Zachodniopomorskie
– Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej   w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-256 Szczecin.