METODA TRÓJKĄTA

Metodę trójkąta stosujemy w celu udzielenia ustrukturalizowanego wsparcia dla dziecka z mutyzmem wybiórczym, aby miało szansę nawiązać rozmowę z innym dzieckiem lub dorosłym.

Etap 1

Rodzic rozmawia z dziećmi, z każdym indywidualnie, powtarzając komentarz bądź pytanie zadane przez nowe dziecko, dziecku z mutyzmem wybiórczym – może przeformułować pytanie tak, by dziecko mogło odpowiedzieć gestem tak lub nie. Po chwili rozgrzewki, gdy dziecko już się oswoi, rodzic zadaje mu pytanie X czy Y i czeka 5 sekund, aby zachęcić dziecko do udzielania jednowyrazowych odpowiedzi.

KOMENTARZ: tutaj trzeba wykorzystać stopniowanie trudności, czyli pytania, jakie można zadawać komunikując się z osobą z mutyzmem wybiórczym (krok po kroku):
1.
Przyjazne komentowanie z użyciem pytań retorycznych, które nie wymagają odpowiedzi, np. „Ale zabawnie, co?”, „Zastanawiam się co to jest?”.
2. Pokażesz mi?/Który? – pytanie, na które można odpowiedzieć poprzez wskazanie na coś.
3.
Pytania tak/nie – pytanie, na które można odpowiedzieć skinieniem głowy (potwierdzająco lub przecząco).
4.
Pytania x czy y – pytanie, na które można odpowiedzieć jednym słowem

Etap 2

Dziecko z mutyzmem wybiórczym zaczyna mówić do rodzica. Rodzic przekazuje dziecku włączonemu w interakcję odpowiedzi dziecka z mutyzmem wybiórczym tak, aby oboje czuli się uczestnikami tej samej konwersacji. Gdy dziecko z mutyzmem wybiórczym zaczyna odpowiadać jednym wyrazem, wówczas rodzic zadaje coraz więcej pytań ogólnych.

KOMENTARZ: Ciąg dalszy pytań:
5.
Proste pytania, na które można odpowiedzieć jednym słowem.
6. Pytania na określony temat, na które można odpowiedzieć zdaniem.
7.
Pytania otwarte i pytania dotyczące preferencji zostawiamy na później (np. „Jak w szkole?”, „O czym myślisz?”).

Etap 3

Dziecko z MW mówi coraz więcej do rodzica, udziela  dłuższych odpowiedzi, komentuje. Rodzic nadal powtarza dziecku pytania nowego dziecka uczestniczącego w interakcji, ale czeka pełne pięć sekund zanim powtórzy pytanie. Rodzic wprowadza również 5 sekundową pauzę, zanim przekaże odpowiedź dziecka z MW drugiemu dziecku uczestniczącemu w konwersacji.  Tworzy tym samym więcej okazji dziecku z MW do tego, by nie potrzebowało pośrednika i mogło mówić bezpośrednio do drugiego dziecka.

KOMENTARZ: Tutaj jest przekazywanie pytań od dziecka lub innej nowej osoby, ale to jest etap kiedy dziecko odzywa się już do rodzica w obecności nowej osoby.
Pamiętajmy, że przechodzimy do kolejnych etapów, kiedy dziecko osiągnie pewną swobodę w komunikacji na bieżącym etapie i tylko wtedy! Kiedy widzimy wycofanie, sztywność, wracamy  do łatwiejszego etapu i powtarzamy go jeszcze raz.

opracowanie na podstawie: “Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy” M. Johnson, A. Wintgens

Plik do pobrania:
👉 Metoda trójkąta