KONGRES FUNDACJI JESTEŚMY POD ŚCIANĄ

Zapraszamy na II KONGRES FUNDACJI JESTEŚMY POD ŚCIANĄ zatytułowany „Choroby rzadkie – spojrzenie z wielu perspektyw”. Informacja o tym wydarzeniu  nie jest przypadkowa, ponieważ zaproszenie do wygłoszenia prelekcji i poprowadzenia warsztatów dostała Ewa Romańska – wiceprezes naszej Fundacji!!!
Kongres odbędzie się w dniach 16 – 17 czerwca 2023 r. w Krakowie, Ewa będzie mówiła na temat mutyzmu wybiórczego u dzieci. Jest to ogromna szansa, aby kolejne grono słuchaczy dowiedziało się, że lęk przed mówieniem, to nie nieśmiałość, i że dziecko z tego nie wyrośnie. To szansa, aby jeszcze więcej dzieci mogło żyć bez lęku przed mówieniem. Szczegóły dotyczące kongresu poniżej.