Konferencja pt. „Robimy wszystko, aby byli coraz lepsi, a są tylko bardziej smutni – depresja u dzieci i młodzieży”

19 maja 2023 r. w Giżycku odbyła się konferencja pt. „Robimy wszystko, aby byli coraz lepsi, a są tylko bardziej smutni – depresja u dzieci i młodzieży” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku. Podczas tego wydarzenia można było wysłuchać m.in. prelekcji Iwony Pouch na temat zagrożenia depresją u dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym. Cieszymy się, że organizatorzy zaprosili przedstawiciela naszej Fundacji do zaprezentowania tego tematu szerokiemu gronu słuchaczy (obecnych było ponad 220 osób), wśród których byli nauczyciele, specjaliści, lekarze i rodzice. Wystąpienie odbiło się szerokim echem, a wiedza o konsekwencjach, jakie niesie za sobą brak pracy nad mutyzmem wybiórczym u młodych ludzi, poszła w świat.