Jak wykorzystać czas rodzinnych spotkań by był wyjątkowy i wspierający relacje?

 
Nie tylko dla dzieci z mutyzmem wybiórczym. Stosujmy wobec siebie i każdego. Szanujmy się na co dzień.
Warto zadbać o dobrą relację i przyjazną atmosferę. Zawsze.